UPPER-INTERMEDIATE

Ovo je viši srednji nivo poznavanja jezika čijim uspešnim savladavanjem kandidat može da prati program i filmove bez titla, čita i razume novinske članke i knjige, uspešno razgovara sa izvornim govornicima čak i na teme koje mu nisu naročito bliske, piše izveštaje, eseje,  jasno iznosi svoje mišljenje i informacije, razume glavne ideje kompleksnog teksta bez obzira na to da li je reč o konkretnoj ili apstraktnoj temi i njegova komunikacija sa izvornim govornikom je spontana i ne iziskuje napor ni govorniku niti sagovorniku. Gramatičke greške ako postoje su zanemarljive i ne utiču na kvalitet izlaganja.

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis