INTERMEDIATE

Intermediate je srednji nivo znanja jezika čijim uspešnim savladavanjem kandidat može da se snađe u većini situacija tokom boravka u zemlji gde se govori engleski jezik. Kandidat  na ovom nivou poznavanja jezika pravilno povezuje reči i rečenice, komunicira na razne teme sa izvornim govornicima, ali vrlo često uz određene pauze kako bi se setio prave reči ili izraza. On razume jasan standardni razgovor koji se može čuti na poslu, u školi i svakom uobičajnom okruženju. Iako se događa da svesno ili nesvesno pravi očekivane greške, kandidat je veoma motivisan da koristi engleski jezik jer oseća radost što uspeva da komunicira samostalno sa izvornim govornicima na razne teme.

Broj polaznika u grupi: 3 – 7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis