IELTS

IELTS (International English Language Testing System/ Međunarodni sistem za testiranje znanja) je standardizovani test engleskog jezika za strance koji žele da rade , žive ili studiraju na engleskom govornom području. Ovaj ispit je uvažen od strane obrazovnih institucija, vladinih agencija i stručnih oraganizacija, smatra se sigurnim testom i nalazi se na odobrenoj listi Secure English Language Tests (SELT). Ovaj ispit procenuje sledeće jezičke veštine: razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta,  pisanje i govor( listening, reading, writing, speaking.). U zavisnosti od vaših potreba odlučujete se za tip IELTS ispita. Ukoliko želite da studirate u inostranstvu potrebno je da položite akademsku verziju ovog ispita dok vam je opšta  verzija ovog ispita potrebna za izdavanje radne vize, poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično.

Na časovima se pripremate za svaki segment testa, usavršavate znanje opšteg engleskog  jezika kako u pogledu gramatike tako i u pogledu vokabulara, s tim što se posebna pažnja pridaje vokabularu koji je tipičan  za IELTS ispit.Ocene na ovom testu se kreću od 0 do 9( nije prošao-odličan), sertifikat koji dobijete važi dve godine nakon čijeg isteka je potrebno proći istu proceduru testiranja.

TOEFL

TOEFL (Test of  English as a Foreign Language) je test znanja za kandidate kojima engleski jezik nije maternji jezik i potreban  je za upis na studije  u SAD-u kao i za upis na mnoge  međunarodne  programe studija. Na testu je moguće osvojiti od 0-120 poena, a svaka ustanova koja traži da imate položen ovaj ispit propisuje  poene  koji očekuje da imate na ovom testu, tako da je potrebno pre pripreme biti upoznat sa njihovim zahtevima. Ovo je IBT test (Internet Based Test) i polažete ga preko kompjutera u administrativnom centru putem interneta. Test traje oko 4 sata i podeljen je u segmente: Reading (čitanje), Listening (slušanje), Speaking (govor), Writing (pisanje).

Na časovima pripreme za ovaj ispit detaljno se vežba svaki segment testa, uči se kako se efikasno vode beleške, usavršavate znanje opšteg engleskog jezika kako u pogledu gramatike tako i u pogledu vokabulara, posebna pažnja se poklanja onim aspektima jezika u kojima je kandidat slabiji uz dodatni materijal prilagođen potrebama  kandidata.