PRE-INTERMEDIATE

Pre-Intermediate je početni srednji nivo znanja jezika koji podrazumeva da kandidat može da se snađe u neposrednom okruženju jer poznaje osnovne fraze i izraze koje se najčešće koriste u govoru. Na ovom nivou znanja kandidat komunicira samo na jednostavne teme, razume kraće rečenice koje izvorni govornik jasno izgovara tako što prilagođava brzinu govora svom sagovorniku. Uspešnim savladavanjem ovog nivoa kandidat je osposobljen da pita i razume odgovor u prostim i rutinskim situacijama, ume da napiše kraće poruke, popuni osnovne formulare, pruži informacije o sebi i svom neposrednom okruženju. Kandidat je svestan svojih usvojenih jezičkih veština, uočava napredak  jer na ovom nivou shvata da polako ulazi u svet poznavanja novog jezika, u ovom slučaju engleskog.

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis