TOEFL

TOEFL (Test of  English as a Foreign Language) je test znanja za kandidate kojima engleski jezik nije maternji jezik i potreban  je za upis na studije  u SAD-u kao i za upis na mnoge  međunarodne  programe studija. Na testu je moguće osvojiti od 0-120 poena, a svaka ustanova koja traži da imate položen ovaj ispit propisuje  poene  koji očekuje da imate na ovom testu, tako da je potrebno pre pripreme biti upoznat sa njihovim zahtevima. Ovo je IBT test (Internet Based Test) i polažete ga preko kompjutera u administrativnom centru putem interneta. Test traje oko 4 sata i podeljen je u segmente: Reading (čitanje), Listening (slušanje), Speaking (govor), Writing (pisanje).

Na časovima pripreme za ovaj  ispit detaljno se vežba svaki segment testa, uči se kako se  efikasno vode beleške, usavršavate znanje opšteg engleskog jezika kako u pogledu gramatike tako i u pogledu vokabulara, posebna  pažnja se poklanja onim aspektima jezika u kojima je kandidat slabiji uz dodatni materijal prilagođen potrebama  kandidata.

Broj polaznika u grupi: 3-4

Trajanje: zavisi od predznanja polaznika

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 200e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis