BUSINESS ENGLISH

Engleski jezik je kako u svakodnevnom životu tako i u poslovnom svetu nezaobilazan i ponekad  odlučujući  faktor da li ćete dobiti željenu poziciju na poslu koja vam svakako pripada, da li ćete dobiti određeni posao i sa kojom lakoćom umete svoje ideje da iznesete svojim saradnicima. Dakle, bez obzira na vašu predanost, angažovanost i  stručnost u datoj oblasti,  engleski jezik ponekad može biti presudan da li ćete postići željene rezultate.Takođe, na poslovnim sastancima, prijemima i slično važno je da odišete samopouzdanjem bez  obzira koji jezik govorite u datoj prilici.

Ovaj kurs je osmišljen  da kroz razgovor , obogaćene materijale i stručnu podršku profesora, polaznik bude spreman da aktivno koristi engleski jezik u svom poslovnom okruženju, da efikasno obavlja pismenu poslovnu korespodenciju savlada terminologiju  koja se koristi u savremenom poslovnom svetu.

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 100 e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis