The English Expert

KURSEVI

Broj polaznika u grupi : 8 -10

Trajanje: od oktobra-juna

Fond časova: 2 x 60 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima – dogovor

 Cena: 3200 din/mesečno

Broj polaznika u grupi: 8-10

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 4400 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis 

 

Broj polaznika u grupi: 8-10

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 4400 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

 

Broj polaznika u grupi: 8-10

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 4400 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

Broj polaznika u grupi: 8-10

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 6000 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

Broj polaznika u grupi: 8-10

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 6000 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

Broj polaznika u grupi: 4-6

Trajanje: 2 meseca

Fond časova:2 x 60 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 4400 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

MEĐUNARODNI ISPITI

Broj polaznika u grupi: 3-4

Trajanje: zavisi od predznanja polaznika

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 15000 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

Broj polaznika u grupi: 3-4

Trajanje: zavisi od predznanja polaznika

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 15000 din/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis