CENE

KURSEVI

ENGLESKI JEZIK PO PROGRAMU ZA OSNOVNU ŠKOLU
ENGLESKI JEZIK PO PROGRAMU ZA OSNOVNU ŠKOLU

Broj polaznika u grupi :  3 – 7

Trajanje: od oktobra-juna

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima – dogovor

 Cena:58 e /mesečno

PRE-INTERMEDIATE
PRE-INTERMEDIATE

Broj polaznika u grupi:  3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis 

 

INTERMEDIATE
INTERMEDIATE

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

 

UPPER-INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 60 e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

ADVANCED
ADVANCED

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 100 e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

BUSINESS
BUSINESS

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 4 meseca

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

 Cena: 100 e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis e 

KONVERZACIJSKI ENGLESKI
KONVERZACIJSKI ENGLESKI

Broj polaznika u grupi: 3-7

Trajanje: 2 meseca

Fond časova:2 x 60 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 60e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

MEĐUNARODNI ISPITI

IELTS
IELTS

Broj polaznika u grupi: 3-4

Trajanje: zavisi od predznanja polaznika

Fond časova: 2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini: radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 200e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis

TOEFL
TOEFL

Broj polaznika u grupi: 3-4

Trajanje: zavisi od predznanja polaznika

Fond časova:2 x 90 min na sedmičnom nivou

Termini:radnim danima pre podne/posle podne

Cena: 200e/mesečno

Napomena: Nastavni materijal obezbeđuje škola, ulazno testiranje gratis